Více o pastvinské přehradě

Pastviny se rozkládají v části Orlických hor s vrcholy Adam 756 m n.m. a Studený 721 m n.m.Vodím tokem je Divoká Orlice, která k Zemské bráně u Čiháku tvoří státní hranici a potom romantickým údolím teče od Čiháku do Pastvinské přehrady a potom dále přes Nekoř k Žamberku, Doudlebám n.Od. a Hradci Králové.
V roce 1933 – 1938 byla vystavěna z lomového kamene přehradní hráz a elektrárna. Jeto poslední zděná hráz v ČR. Hráz je vysoká 31 m.
Zatopená plocha 110 h. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž a na přehradní vodní plochu.
Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku, sporty i rekreaci. Blízké vrchy Adam, Studený a dále Suchý vrch dávají příležitost k letní i zimní turistice. Dobře značené turistické stezky zvl. Jiráskova Vás provedou krásami Orlických hor.

Na stavbu přehrady bylo spotřebováno:

 • 109 000 m³ stavebního kamene
 • 7 000 m³ říčního písku
 • 1 000 m³ jílu
 • 1 500 q stavebního dříví
 • 126 000 q cementu
 • 12 000 kg dynamitu a jiných trhavin
 • 890 000 kWh elektrické energie

Vodní elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1933. Původně byla vybudována jako přečerpávací (podobně jako např. Dlouhé stráně v Jeseníkách). V době dostavby byla v tehdejším Československu největší elektrárnou tohoto druhu a první elektrárnou bez stavby strojovny. Naposledy byla v čerpadlovém provozu 9. 3. 1964, od té doby pracuje pouze v průtočném režimu. V roce 2000–2003 a v roce 2006 proběhla modernizace elektrárny.

Zajímavé parametry elektrárny:

 • denní výroba energie: 69 tis. kWh
 • roční výroba energie: 5,5 tis. MWh
 • hltnost: 12 m³/s
 • výkon 3 megawatt
 • turbína: 1x Francisova turbína

Pod hladinou přehrady se nachází zatopená část obce Pastviny, která vznikala na březích Divoké Orlice jako pastevecká osada písemně zmiňovaná již r. 1543. Vodou přehrady bylo zatopeno celkem 110 ha půdy, zbořeno bylo 74 domů (63 obytných budov, 2 hostince, 2 řeznictví, 3 obchody, škola, pila, mlýn a továrna na nábytek). 

Rezervační formulář ubytování

Ubytovani chatka

Po odeslání formuláře se vám co nejrychleji ozveme zpět

Rezervační formulář ubytování

Ubytovani chata

Po odeslání formuláře se vám co nejrychleji ozveme zpět